Là các sản phẩm được biết đến như thực phẩm chức năng có thành tố dinh dưỡng đặc thù, có công dụng trong hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe người sử dụng