Cleanlife Products là công ty hóa mỹ phẩm uy tín ở Mỹ – được tổ chức Better Business Bureau chấp nhận. Sản phẩm chủ yếu là mỹ phẩm không dùng nước dành cho người và cả động vật