Implant là 1 loại hình của kỹ thuật sản xuất bồi đắp. Công ty Phúc Thiện áp dụng kỹ thuật 3D implant vào việc sản xuất trang thiết bị y tế chất lượng cao chuyên biệt cho bệnh nhân