hiberix

Hiberix – Vắc xin phòng các bệnh do Hib

Công ty sản xuất:  

GSK

Vaccine H. influenzae type b bằng chế phẩm đông khô vỏ polysaccharid polyribosyl-ribitol-phosphat (PRP) đã tinh chế của Hib, được liên kết đồng hóa trị với biến độc tố uốn ván.

  1. Nhà sản xuất

GlaxoSmithKline – Bỉ

  1. Thành phần

Vaccine H. influenzae type b bằng chế phẩm đông khô vỏ polysaccharid polyribosyl-ribitol-phosphat (PRP) đã tinh chế của Hib, được liên kết đồng hóa trị với biến độc tố uốn ván.

?
?

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.